Disclaimer


Disclaimer www.M2architecten.be:

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Laatste update: 11 maart 2016

Welkom op de website van M2 Architecten.

De Website wordt beheerd door M2 Architecten BVBA ("M2 Architecten", "wij" of "ons" genoemd).

 

Uw instemming & wijzigingen aan de Wettelijke Vermeldingen

Door het betreden en gebruiken van de Website erkent u dat u de Wettelijke Vermeldingen hebt gelezen en hiermee instemt.

De Website, de inhoud en deze Wettelijke Vermeldingen kunnen van tijd tot tijd geactualiseerd of gewijzigd worden zonder een voorafgaande kennisgeving. Door het betreden en gebruiken van de Website na deze update of wijziging bent u gebonden aan dergelijke updates of wijzigingen. Het is dan ook belangrijk dat u regelmatig deze Wettelijke Vermeldingen opnieuw leest.

Auteursrecht en gebruik van informatie

De Website en inhoud zijn beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van M2 Architecten of van derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan M2 Architecten. U mag informatie van de Website, inclusief teksten, audio en video, raadplegen en downloaden enkel voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is verboden om de Website of de inhoud ervan te wijzigen of te reproduceren. U mag de Website of de inhoud niet verspreiden, wijzigen of doorgeven zonder voorafgaande toestemming door M2 Architecten. M2 Architecten waarborgt niet dat uw gebruik van de informatie uit de Website geen inbreuk vormt op de rechten van derde partijen. Met uitzondering van de beperkte toelating, zoals vermeld in deze paragraaf, wordt geen andere licentie of recht toegestaan op de Website of een deel van de inhoud.

Disclaimer van aansprakelijkheid

M2 Architecten levert aanzienlijke inspanningen om de Website en de inhoud ervan accuraat en actueel te houden. We zijn echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de accuraatheid en volledigheid van de Website en de inhoud.

DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN AANGEBODEN ‘ZOALS ZE ZIJN’. M2 ARCHITECTEN WAARBORGT GEENSZINS DE VOLLEDIGHEID, ACCURAATHEID, TOEGANKELIJKHEID EN GEPASTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN. M2 ARCHITECTEN WAARBORGT NIET DAT DE WEBSITE EN DE INHOUD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CODES DIE VERVUILENDE OF VERNIELENDE EIGENSCHAPPEN KUNNEN HEBBEN. NOCH M2 ARCHITECTEN, NOCH IEDERE ANDERE DERDE PARTIJ BETROKKEN BIJ DE CREATIE OF HOSTING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR RECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, ONRECHTSTREEKSE OF ZWARE SCHADE DIE VOORVLOEIT UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK, VERTROUWEN OP OF IEDERE FOUT OF WEGLATING IN DE WEBSITE EN/OF DE INHOUD ERVAN. Aangezien bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van bepaalde waarborgen of aansprakelijkheden niet toelaten, kunnen deze uitsluitingen of beperkingen desgevallend niet op u van toepassing zijn.

Toepasbaar recht & bevoegde rechtbank

Ieder geschil met betrekking tot deze Website en de inhoud ervan wordt beslecht door middel van het Belgisch recht. Door het gebruik van deze Website stemt u in met de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Links naar andere websites

Deze Website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet gecontroleerd worden door M2 Architecten en waarop deze Wettelijke Vermeldingen niet van toepassing zijn. Deze referenties en/of links worden enkel voor uw gemak geleverd en M2 Architecten is niet aansprakelijk voor schade of letsels die voortvloeien uit het gebruik van deze andere websites of de referenties of links naar deze websites. U blijft de enige verantwoordelijke voor het bezoek aan dergelijke andere websites.

Links naar de Website

De framing, deep linking, mirroring of retransmissie van de Website of de inhoud ervan, of een gedeeltelijk of volledig gebruik van de Website of de inhoud ervan in een derde website zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van M2 Architecten. Als u een link wenst te maken naar onze Website, kunt contact met ons opnemen op het onderstaande adres.

Privacybeleid

Uw gebruik van deze Website:

U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Wij streven er naar u dat ten allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de website waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. 

 Contacteer ons

U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen als u een vraag hebt over deze Wettelijke Vermeldingen.

M2 Architecten BVBA

De Burburestraat 7-9

B-2000 Antwerpen

T: 03 609 68 86

E: info@M2architecten.be

BTW: BE08 2936 6826

 

De Burburestraat 9
B-2000 Antwerpen
t +32 3 609 68 86
BTW BE 0829.366.826 info@m2architecten.be